1. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji do godz 08:00 najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli gość  nie opuści obiektu do godz. 10:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu zgodnie z zapisami tego punktu zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności pokoi w obiekcie.
 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 5. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 7. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości na rzecz Domu Gościnnego Mikołajek. Jeżeli Klient powiadomi pensjonat na min. 10 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zadatek zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z pracownikiem Domu Gościnnego Mikołajek w miarę możliwości rezerwacyjnych.
 8. Gość Domu Gościnnego Mikołajek nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10.00 do godziny 22.00.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju  Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według cennika dostępnego w recepcji.
 11. Dom Gościnny Mikołajek zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny o tym samym standardzie lub wyższym w razie takiej konieczności.
 12. Zakazuje się organizowania głośnych imprez i głośnego słuchania muzyki (może skutkować wyproszeniem). Prosimy o przestrzeganie zasad ciszy nocnej oraz o niezakłócanie pobytu innym Gościom.
 13. Zabrania się przenosić przedmioty hotelowe z pokoju do pokoju, oraz wynosić jakiegokolwiek wyposażenia pokoju na zewnątrz, nie uwzględniając parawanów które są do Państwa dyspozycji.
 14. Na wyposażeniu każdego pokoju znajduję się darmowa herbata, cukier w saszetkach. Uzupełnienie któregoś z produktów jest dodatkowo płatna, zgodna z cennikiem zamieszczonym w recepcji. Wymiana ręczników na czyste również jest dodatkowo płatna.
 15. Z restauracji nie wolno wynosić żadnych naczyń (talerzy, filiżanek, sztućców…) oraz JEDZENIA
 16. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie usunięte.
 21. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 22. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest niestrzeżony.
 23. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu.
 24. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 25. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).
 26. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Pracownik ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.
 27. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN.
 28. Dom Gościnny Mikołajek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Domu Gościnnego lub innych osób przebywających w Domu Gościnnym, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Domu Gościnnym Mikołajek.

 

 

Dyrekcja obiektu  Mikołajek

Wróć do strony głównej!

REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO

 MIKOŁAJEK

SPRAWDŹ WOLNY TERMIN

SPRAWDŹ

Kontakt:

 

tel: +48 693 808 899

email: domgoscinnymikolajek@gmail.com

Nasz Adres:

 

ul. Fiołkowa 5

76-107  Jarosławiec

Proudly created with webwavecms.com